Gel chải lông mày chải mượt

Chải lông mày mở rộng giúp định hình, làm dày và chải chuốt với công thức gel sợi tóc có thể xây dựng sáng tạo.

Danh mục: